Upravljavec osebnih podatkov: družba GA Adriatic d.o.o., članica skupine Grand Automotive, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, Slovenija, ki na slovenskem trgu zastopa znamke Renault, Dacia, Nissan, Alpine ter pooblaščeni trgovci teh znamk, pri katerih se nahajajo vaši podatki (v nadaljevanju "mi") kot skupni upravljavci osebnih podatkov. Seznam pooblaščenih trgovcev je objavljen na www.nissan.si/prodajno-servisna-mreza.html. Za vprašanja glede obdelave podatkov ali vaših pravic se obrnite na pooblaščeno osebo za zaščito podatkov na SI-Nissan-vop@grandautomotive.eu.

Nameni in pravne  podlage obdelave podatkov: osebne podatke lahko obdeluje upravljavec podatkov ali njegovi pogodbeni obdelovalci, za naslednje namene:

  • upravljajnje vaših zahtevkov  iz tega obrazca, in sicer v okviru predpogodbenega odnosa, ki izhaja iz vaše zahteve;
  • upravljanje vaših zahtevkov - pritožb, kar je v našem zakonitem interesu (izboljšanje naših izdelkov in storitev ter preprečevanje sodnih postopkov);
  • izvajanje aktivnosti v zvezi z anketami o zadovoljstvu in študije o naših obstoječih izdelkih, kar temelji na našem zakonitem interesu (izboljšanju naših izdelkov in storitev);
  • upravljanje odnosov s kupci, neposredno trženje, kar temelji na vaši izrecni privolitvi in/ali če je dovoljeno brez vaše privolitve, na našem zakonitem interesu (za zagotavljanje ustrezne vsebine, za poglobitev pogodbenih odnosov z obstoječimi kupci naših izdelkov in storitev).

Pravice varstva osebnih podatkov: obdelavi vaših osebnih podatkov, ki temelji na našem zakonitem interesu, lahko nasprotujete, oziroma svoje privolitve lahko kadar koli prekličete. Za podatke, ki ste jih posredovali upravljavcu, lahko zahtevate: popravek podatkov, izbris podatkov (razen, če je zahteva v  nasprotju z veljavno zakonodajo), vpogled v podatke in izvor podatkov ter ugovor na obdelavo podatkov, vključno s prepovedjo pošiljanja obvestil ter druge pravice. Svoje pravice uveljavljate tako, da o svoji odločitvi pisno ali ustno obvestite vašega izbranega pooblaščenega trgovca ali GA Adriatic d.o.o., Stiki s kupci, Dunajska 22, 1000 Ljubljana oziroma na e-naslov oziroma na e-naslov SI-Nissan-AS@grandautomotive.eu.

Pravica do pritožbe: v primeru  zlorabe vaših podatkov se lahko obrnete na GA Adriatic d.o.o., na e-naslov: SI-Nissan-vop@grandautomotive.eu. Imate pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu.

Dodatne informacije o obdelavi in varovanju vaših osebnih podatkov najdete v  Politiki zasebnosti na www.nissan.si/splosno-vop.html.